[[7448,'Borjomi Tourism Information Center',43.393051028836, 41.84367791057233, 0, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7449,'Gori Tourism Information Center',44.11358538364061, 41.9877499200179, 1, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7450,'Tbilisi Airport Tourism Information Center',44.9648737928552, 41.66968609642778, 2, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7451,'Telavi Tourism Information Center',45.473241359766575, 41.9171215403626, 3, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7452,'Mestia Tourism Information Center',42.72503800331458, 43.04341158407054, 4, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7453,'Sighnaghi Tourism Information Center',45.92095306159365, 41.618675067284435, 5, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7454,'Kutaisi Tourism Information Center',42.69323570000006, 42.2684162, 6, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7455,'Kvareli Tourism Information Center',45.815114809762576, 41.9525406870724, 7, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7456,'Akhaltsikhe Tourism Information Center',42.9753849985168, 41.642122139120005, 8, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7457,'Kutaisi Airport Tourism Information Center',42.46560190812238, 42.182079401308194, 9, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7458,'Ambrolauri Tourism Information Center',43.14838693599859, 42.521331191827926, 10, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7459,'Bolnisi Tourism Information Center',44.53702887652571, 41.4490485832812, 11, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7460,'Mtskheta Tourism Information Center',44.71999308984539, 41.84207240862549, 12, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7462,'Chkhorotsku Tourism Information Center',42.12879140315579, 42.521892834254665, 13, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7463,'Zugdidi Tourism Information Center',41.876384644202176, 42.505195458755075, 14, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7464,'Martvili Tourism Information Center',42.37950494124766, 42.414877709079356, 15, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [7466,'Tbilisi Tourism Information Center',44.80174339909706, 41.6942579703793, 16, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [18969,'Poti Tourism Information Center',41.67551133071902, 42.1416510995285, 17, '/style/mapicons/lookup/47.png'], [21101,'Bakuriani Tourism Information Center',43.5286189988808, 41.748443586377576, 18, '/style/mapicons/lookup/47.png'], ]